Pilootprojecten in scholen

ALL VIDEOS HAVE ENGLISH SUBTITLES


Mondelinge storytelling in de lagere school

Mondelinge storytelling in de middelbare school

Digitale Storytelling

Storytelling buiten de schoolmuren

Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.