Digital storytelling

Mange unge i dag lager digital medieinnhold, som en form for selvutfoldelse eller en måte å fortelle sine “historier” på. Gjennom nettet, deler de sine uttrykk og formidler på tvers av ulike miljøer, og på den måten får de evne til å se ting fra flere perspektiver.
Denne spontane og “utenfor klasserom” prosess forbedrer ervervelsen av ferdigheter som er avgjørende for fremtidig deltakelse i det offentlige liv: kommunikasjonsferdigheter, mediekunnskap, tolkningsferdigheter, kritisk bruk av IKT osv. Men dette enorme potensialet er ennå ikke fullt utnyttet av europeiske skolesystemer.
Et av prosjektets mål er å fremme bruk av interaktiv digital fortelling i skolen.
Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.