Digitale storytelling

De jeugd van de 21ste eeuw creëert haar digitale artefacten als een vorm van zelfexpressie, een manier om haar eigen verhalen te vertellen. Via het web delen zij deze producten en vragen feedback aan verschillende communities. Zo leren zij een verhaal vanuit verschillende perspectieven zien.
Dit spontaan en buitenschools proces verhoogt de verwerving van vaardigheden die cruciaal zijn voor deelname aan het openbaar leven in de 21ste eeuw: communicatievaardigheden, mediageletterdheid, het vermogen tot interpretatie, kritisch gebruik van ict…. Helaas is dit enorme potentieel nog niet genoeg doorgedrongen in het Europees schoolsysteem.
Daarom is het een doelstelling van dit project om interactieve en digitale storytelling te promoten in scholen .
Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.