Muntlig fortelling

“…at last Bree said, “And now, Tarkheena, tell us your story.” […] She immediately began, sitting quite still and using a rather different tone and style from her usual one. For in Calormen, story-telling (whether the stories are true or made up) is a thing you’re taught, just as English boys and girls are taught essay-writing. The difference is that people want to hear the stories, whereas I never heard of anyone who wanted to read the essays.”
C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia
Det store potensialet i muntlig fortelling i arbeid med nøkkelkompetanser, som for eksempel det verbale og kommunikasjonsferdigheter i morsmålet og i et fremmed språk, interkulturell forståelse, digitale kompetanse, fantasi og kreativitet, kulturell bevissthet og uttrykk, har blitt anerkjent internasjonalt.
Partnerne i Tales har stor tro på at en skole der undervisning delvis tilbys gjennom forteller tilnærminger vil ha en større appell på elevenes motivasjon på grunn av den åpne atmosfæren, det interaktive og kreative elementer og verdsetting av forskjellige kulturer. Et høyere motivasjon nivå bedrer integrasjon og reduserer muligheten for å avslutte skolegangen for tidlig, Videre gir det bedre læringsutbytte for studenter med innvandrerbakgrunn.
Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.