Mondelinge storytelling

“…at last Bree said, “And now, Tarkheena, tell us your story.” […] She immediately began, sitting quite still and using a rather different tone and style from her usual one. For in Calormen, story-telling (whether the stories are true or made up) is a thing you’re taught, just as English boys and girls are taught essay-writing. The difference is that people want to hear the stories, whereas I never heard of anyone who wanted to read the essays.”
C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia
Door storytelling verwerven leerlingen de volgende sleutelcompetenties: mondelinge taalvaardigheid en communicatieve competenties zowel in de moedertaal als in vreemde talen, intercultureel begrip, digitale competenties, verbeelding, creativiteit, culturele sensitiviteit en expressie…
De TALES-partners zijn ervan overtuigd dat een school die haar onderwijs voor een deel via storytelling aanpakt, haar leerlingen meer zal motiveren. Storytelling biedt immers een open sfeer, interactieve en creatieve elementen, waardering voor andere culturen, Deze verhoogde motivatie zal op haar beurt de integratie verbeteren, de leerlingenuitval verlagen, de leerprestaties van nieuwe Belgen verhogen.
Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.