Suuline lugude vestmine

“…at last Bree said, “And now, Tarkheena, tell us your story.” […] She immediately began, sitting quite still and using a rather different tone and style from her usual one. For in Calormen, story-telling (whether the stories are true or made up) is a thing you’re taught, just as English boys and girls are taught essay-writing. The difference is that people want to hear the stories, whereas I never heard of anyone who wanted to read the essays.”
C.S. Lewis, Narnia Kroonikad
Lugude vestmine on mõjuvõimas ja toetab järgmiste üldpädevuste arendamist; suuline eneseväljendus, suhtlemisoskus, kultuuridevaheline mõistmine, infotehnoloogiline pädevus. Lisaks arendab kujutlusvõimet, loovust ja ettevõtlikkust. TALES partneritena usume, et kool, kus kasutatakse lugude vestmist on rohkem  avatud õppimisele. Avatud keskkonnas rakendatakse interaktiivseid ja loomingulisi elemente,  mis suurendavad õpimotivatsiooni ja vähendavad koolist väljalangemist. Lisaks  toetab eri kultuuride väärtustamist ja integratsiooni just eri rahvuste õpilaste seas.
Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.