Metodikk

TALES ‘prosjektet tar for seg muntlig fortelling som et pedagogisk verktøy. For å oppnå prosjektets mål, vil en rekke tiltak iverksettes:
  • “State of the art”-analyse. Undersøkelse av den muntlige fortellingens posisjon og fortellerteknikk i videregående utdanning, grunnutdanning og etter – og videreutdanning av lærere i partnernes land.
  • Innsamling av god praksis i Europa. 20 eksempler på god praksis vil bli samlet inn, vurdert og beskrevet.
  • Opprettelse av utkast til en lærerhåndbok. De første trinnene vil tjene som grunnlag for et sett med publikasjoner (veiledninger, retningslinjer, lærerutdannings moduler) på engelsk og i hvert partnerlands språk som skal brukes av lærere, øvingslærere og lærerutdannere.
  • Pilotprosjekter. Alle partnere vil gjennomføre en pilot på en skole i hennes/hans land. Fokus for pilotene er bruk av muntlig fortelling.
  • Digital fortelling. Et redigeringsverktøy for opprettelse og publisering av digitale historier vil bli brukt i forbindelse med en europeisk konkurranse, samt under noen av pilotene. Alle de digitale historiene vil bli samlet i en innovativ utforsknings portal (på denne hjemmesiden).
  • Nasjonale dager. Hver partner vil organisere en nasjonal formidlings og opplæringsdag i hans / hennes land.
  • En internasjonal konferanse. På slutten av prosjektet, vil en internasjonal konferanse arrangeres hvor alt materialet blir formidlet (sted vil bli annonsert senere).
Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.