Methodologie

TALES behandelt storytelling als een educatieve tool. Om de doelen van het project te bereiken, zullen een aantal acties ondernomen worden:
  • Een analyse van de stand van zaken Onderzoek van de plaats van storytelling en verteltechnieken in het schoolonderwijs, in de initiële en voortgezette lerarenopleiding in de landen van de projectpartners.
  • Verzamelen van good practices in Europa. 20 voorbeelden van good practices zullen worden verzameld, beoordeeld en beschreven.
  • Ontwerpen van trainingsmateriaal. De eerste stappen zullen dienen als basis voor een aantal publicaties (handboek, richtlijnen, modules voor de lerarenopleiding) in het Engels en in de taal van elke partner die gebruikt kunnen worden door leerkrachten, trainers en lerarenopleiders. Al het materiaal zal ook vertaald worden in het Frans.
  • Pilootprojecten storytelling. Alle partners zullen een pilootproject uitvoeren in een school in hun land.
  • Digitaal storytelling. Er zal een authoring tool gebruikt worden voor het ontwerpen en publiceren van digitale verhalen, dit zowel voor sommige pilootprojecten als in het kader van een Europese wedstrijd. Alle digitale verhalen zullen verzameld worden in een innovatief digitaal onderzoeksportaal (op deze website).
  • Nationale trainingsdagen. Elke partner zal een nationale disseminatie- en trainingsdag organiseren in zijn/haar land.
  • Een internationale conferentie. , Aan het einde van het project zal een internationale conferentie georganiseerd worden voor de disseminatie (locatie nog te bepalen).
  • Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.