Mål

Den endelige målgruppen for TALES er elever 6-18 år under utdannelse. For å nå dem, må TALES’ først og fremst målrettes mot lærere, nemlig:

(1) Lærerstudenter;

(2) Lærere ved skolen;

(3) Lærerutdannere;

I tillegg tar TALES sikte på å nå (4) profesjonelle fortellere i samarbeid med skolene, for å gjøre dem klar over potensialet i de pedagogiske verdiene i deres profesjon.

Videre, er det to sentrale målgrupper som blir adressert:

(5) Beslutningstakere i utdanningssektoren, for å gjøre dem klar over fordelene ved bruk historiefortelling i utdanning og dermed forenkle introduksjonen til skolen.

(6) Forskere i utdanningssektoren, som kan være interessert i å undersøke virkningen av fortellinger i skolen.

Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.