Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep van TALES zijn leerlingen van 6 tot 18 jaar oud uit het schoolonderwijs. Om deze doelgroep te bereiken zal TALES zich eerst en vooral moeten richten tot onderwijsverstrekkers, nl.

(1) Studenten van de initiële lerarenopleiding;

(2) Leerkrachten op school;

(3) Docenten in de lerarenopleiding;

Bovendien wil TALES de volgende groepen bereiken: (4) professionele vertellers die met scholen samenwerken, om hen bewust te maken van de potentiële educatieve impact van hun kunst;

(5) Beleidsmakers in de educatieve sector, om hen bewust te maken van de voordelen van storytelling in het onderwijs en zo de introductie ervan te bevorderen.

(6) Onderzoekers in de educatieve sector, die geïnteresseerd zijn in de impact van storytelling op school.

Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.