Eesmärk

TALES projekti peamine sihtrühm  on 6-18 aastased õpilased, kuid esmalt soovime uurida neid, kes õppetöös lugude vestmise metoodikat kasutavad. Nendeks on:

(1) tasemeõppe õpetajakoolituse üliõpilased;

(2) tegevõpetajad;

(3) õpetajakoolituse õppejõud;

(4) professionaalsed jutuvestjad, kes teevad koolidega koostööd;

(5) haridusealaseid otsuseid tegevad institutsioonid;

(6) koolitajad, kes võivad olla huvitatud lugude vestmisest kui õpetamismeetodist.

Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.