Målsetninger

Historiefortelling er den mest effektive måten å sette ideer ut i verden i dag.
Robert McKee
TALES’ oppgave er å undersøke effekten av muntlig og digital historiefortelling i formell utdanning og for å skape et sett av kognitive verktøy for å styrke lærerne slik at de effektivt kan innføre historiefortelling i sin praksis.
TALES ønsker å skape en innovativ pedagogisk tilnærming som vil bli introdusert og anvendt i Europa.
Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye undervisningsmetoder og materiale som tar i bruk historiefortelling og inkludere dem som nyskapende tilnærminger og nytt innhold i utdanning av lærere.
Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.