Missie

Storytelling is vandaag de dag de krachtigste manier om ideeën de wereld in te sturen.
Robert McKee
De missie van TALES is het onderzoeken van de impact van mondelinge en digitale storytelling in formeel onderwijs en het ontwerpen van een reeks cognitieve tools die leerkrachten in staat stellen om storytelling effectief te gebruiken in hun lespraktijk.
TALES wil een innovatieve onderwijsaanpak creëren die wereldwijd kan worden toegepast.
Het hoofddoel van het project is het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethodes en -materialen rond storytelling en die te integreren in het curriculum van de initiële en in-service lerarenopleidingen.

Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.