Missioon

Lugude vestmine on kõige võimsam viis ideede ellurakendamiseks.
Robert McKee
TALES missioon on uurida suulise ja digitaalse jutuvestmise mõju haridusele ja koondada ja luua praktiline tugimaterjal tegevõpetajatele.
TALES püüab luua uuendusliku õpet, mida arendatakse ja rakendatakse kogu Euroopas.
Projekti peamine eesmärk on luua uusi õpetamismetoodikaid ja materjale, rakendades lugude vestmise metoodikat innovatiivsel viisil.
Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.