Sammenslutningen

Tales’ konsortium består av åtte partnere:

Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.