Võistlus

TALES digitaalsete lugude võistlus toimus 2014-2015 aastal
Võistlusel osalejate töid saad näha siin!
* * *

Osale rahvusvahelises digilugude loomise võistlusel!

TALES pakub Euroopa koolidele unikaalset võimalust osaleda rahvusvahelises haridusalases projektis. See võimalus avaneb kõigile juhul, kui osalete digitaalsete lugude loomise võistlusel.
TALES projekti meeskonnal on hea meel teatada, et 2015.aastal algab rahvusvaheline digilugude võistlus. Üheks oluliseks märksõnaks lugude loomisel on tähelepanu pööramine õpilaste üldpädevuste arendamisele. TALES pakub kõigile Euroopa koolidele võimalust osaleda rahvusvahelisel digilugude loomise võistlusel.
TALES partner Milano Polütehnikum (Politecnico di Milano) osaleb maailmanäitusel Expo Milano 2015 ekspositsiooniga “Feeding the Planet, Energy for Life”, kus tutvustatakse digitaalset lugude vestmist kui õppemeetodit, mida saab edukalt kasutada õppetunnis erinevates vanuseastmetes ja õppeainetes.
Kes võib osaleda?
Kõikide kooliastmete klassid või õpilaste grupid, keda juhendab vähemalt üks õpetaja.
Mida osalejad tegema peavad?
Osalejad peavad lihtsate tehniliste vahenditega looma interaktiivse lühiloo (5-25 minutit). Lood peavad olema inglisekeelsed, et neid lugusid saaks tutvustada ja levitada kogu Euroopas.
Millest lugu peaks olema ?
Sobivad kõik lood, mis on mingil moel seotud Maailmanäituse temaatikaga. Sobivad teemad on seotud säästva arengu ja jätkusuutlikkuse teema, globaalsed probleemid ja kohalike traditsioonide ja legendide tutvustamine.
Miks osaleda?
Osalemine tõeliselt rahvusvahelises haridusalases projektis ja sel moel kohtumine eakaaslastega üle Euroopa on väärtus oamette. Õpilased saavad aktiivselt mõelda ja tegeleda peamiste õppekavas sätestatud võtmekompetentside arendamisega, Lisaks arenevad õpilaste ettevõtlikkus, rühmatöö oskus ja eneseväljendusoskus.
Kõik lood avalikustatakse ainult TALES kodulehel ja maailmanäituse ametlikul veebisaidil.
Millised on olulised kuupäevad?
Registreerimine on praegu avatud ja lugude esitamise tähtaeg on mai lõpus.
Kas ma saan luua digitaalse loo ka nii, et võistlusel ei osale?
Ja saab! Pöördu korraldaja Nicoletta DiBlasi poole nicoletta.diblas@polimi.it. Valminud lood avaldatakse TALES kodulehel.
Registreeri kohe!
REGISTER
Kontakt:nicoletta.diblas@polimi.it
Loe võistluse kirjeldust: pdf
Info korraldaja kohta: PoliCulturaExpoMilano2015: www.policulturaexpomilano.it/world
Info maailmanäituse kohta Expo Milano 2015): www.expo2015.org
DEADLINE EXTENDED – April 8
Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.