Osalejad

2014-15 õppeaastal osales rohkem kui 400 õpilast 16 koolist TALES digitaalsete lugude loomise võistlusel. Lood keskendusid üldpädevuste omandamisele. Eraldi on välja toodud 16 lugu, mille koostamisel osales kokku 60 õpilast Belgia algkoolidest ja 8 Erasmus üliõpilase poolt loodud lugu.

TALES võistlus

Belgia algkoolide õpilaste lood

Erasmus üliõpilaste lood

TALES võistlusel osalejad (ENG): pdf
Compatible with Internet Explorer (version 8 and higher), Firefox, Chrome, Safari.